h1

h2

h3

Quy tắc bảo hiểm

- Giá tour đã bao gồm bảo hiểm du lịch. Việc bồi thường (nếu có) sẽ do đơn vị bảo hiểm thực hiện theo đúng quy định- qui chế bảo hiểm dành cho khách đi du lịch.

- Nếu khách hàng có nhu cầu bảo hiểm thêm về y tế, nhân mạng, tài sản, khách hàng phải đăng ký trước và đóng thêm số tiền tùy theo mức bảo hiểm mà khách hàng mong muốn cho Mon Travel ít nhất 03 ngày trước ngày khởi hành.

 
Zalo